MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat  Pelayanan   Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus :
  1. Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.
  2. Sanggup memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan terus - menerus.
  3. Apabila tidak menepati janji, siap menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.